Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö
Tämä lausunto koskee tietosuojakäytäntöämme verkkosivuston käyttäjien (“Kävijät”) osalta, jotka vierailevat verkkosivustolla tekemättä kaupallisia liiketoimia, ja niiden Kävijöiden osalta, jotka rekisteröityvät tekemään kaupallisia liiketoimia verkkosivustolla ja käyttämään tarjoamiamme eri palveluja (“Palvelut”) (“Valtuutetut asiakkaat”).
“Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot
tarkoittaa kaikkia tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa tai joiden avulla voidaan tunnistaa, ottaa yhteyttä tai paikantaa henkilö, johon kyseiset tiedot liittyvät, mukaan lukien muun muassa nimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero, sähköpostiosoite, taloudellinen profiili, kansallinen vakuutusnumero ja luottokorttitiedot. Henkilökohtaisesti tunnistettavissa oleviin tietoihin eivät kuulu anonyymisti (eli ilman tietyn käyttäjän tunnistamista) kerätyt tiedot tai demografiset tiedot, joita ei ole yhdistetty tunnistettuun henkilöön.
Mitä henkilötietoja kerätään?
Saatamme kerätä perus käyttäjäprofiilitietoja kaikilta kävijöiltämme. Keräämme valtuutetuilta asiakkailtamme seuraavat lisätiedot: valtuutettujen asiakkaiden nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, liiketoiminnan tyyppi ja koko sekä mainosvaraston tyyppi ja koko, jonka valtuutettu asiakas aikoo ostaa tai myydä.
Mitkä organisaatiot keräävät tietoja?
Suoraan keräämiemme tietojen lisäksi kolmansien osapuolten myyjät (esim. luottokorttiyhtiöt, selvitysyhtiöt ja pankit), jotka tarjoavat palveluja, kuten luotto-, vakuutus- ja varastointipalveluja, voivat kerätä näitä tietoja vierailijoiltamme ja valtuutetuilta asiakkailtamme. Emme voi valvoa, miten nämä kolmannet osapuolet käyttävät näitä tietoja, mutta vaadimme niitä ilmoittamaan, miten ne käyttävät vierailijoiden ja valtuutettujen asiakkaiden niille antamia henkilötietoja. Jotkut näistä kolmansista osapuolista voivat olla välittäjiä, jotka toimivat vain jakeluketjun lenkkeinä eivätkä suojaa, säilytä tai käytä niille annettuja tietoja.
Miten henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja käytetään sivustolla?
Käytämme henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja sivuston mukauttamiseen, asiaankuuluvien palvelutarjousten tarjoamiseen sekä osto- ja myyntipyyntöjen täyttämiseen sivustolla. Saatamme lähettää kävijöille ja valtuutetuille asiakkaille sähköpostiviestejä, jotka koskevat sivuston tutkimus- tai osto- ja myyntimahdollisuuksia tai sivuston tarkoitukseen liittyvää tietoa. Voimme myös käyttää henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä vierailijoihin ja valtuutettuihin asiakkaisiin vastataksemme erityispyyntöihin tai antaaksemme pyydettyjä tietoja.
Kenen kanssa tietoja voidaan jakaa?
Valtuutettuja asiakkaita koskevia henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja voidaan jakaa muille valtuutetuille asiakkaille, jotka haluavat arvioida mahdollisia liiketoimia muiden valtuutettujen asiakkaiden kanssa. Saatamme jakaa kävijöitämme koskevia koottuja tietoja, mukaan lukien kävijöiden ja valtuutettujen asiakkaiden demografiset tiedot, kumppaniorganisaatioidemme ja kolmansien osapuolten myyjien kanssa. Annamme sinulle myös mahdollisuuden kieltäytyä vastaanottamasta tietoja tai ottamasta yhteyttä meihin tai puolestamme toimivaan organisaatioon.
Miten henkilötietoja säilytetään?
Keräämämme henkilötiedot säilytetään turvallisesti, eikä niitä anneta kolmansien osapuolten tai työntekijöidemme käyttöön, paitsi edellä kuvatuissa olosuhteissa.
Mitä valinnanmahdollisuuksia kävijöillä on tietojen keräämisen, käytön ja jakelun suhteen?
Vierailijat ja valtuutetut asiakkaat voivat halutessaan olla vastaanottamatta ei-toivottuja tietoja meiltä ja/tai toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme tai olla vastaanottamatta ei-toivottuja tietoja meiltä vastaamalla sähköpostiviesteihin ohjeiden mukaisesti tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen
Käyttääkö sivusto evästeitä?

Evästeitä käytetään eri tarkoituksiin. Käytämme evästeitä saadaksemme tietoa kävijöiden mieltymyksistä ja heidän valitsemistaan palveluista. Käytämme evästeitä myös turvallisuustarkoituksiin suojellaksemme valtuutettuja asiakkaitamme. Jos esimerkiksi valtuutettu asiakas kirjautuu sisään eikä käytä sivustoa yli 10 minuuttiin, kirjaamme hänet automaattisesti ulos.
Miten kirjautumistietoja käytetään?
Käytämme kirjautumistietoja, kuten IP-osoitteita, Internet-palveluntarjoajia ja selaintyyppejä, analysoidaksemme trendejä, hallinnoidaksemme sivustoa, seurataksemme käyttäjien liikennettä ja käyttöä sekä kerätäksemme laajoja demografisia tietoja.
Mitkä yhteistyökumppanit tai palveluntarjoajat pääsevät käsiksi sivuston kävijöiden ja/tai valtuutettujen asiakkaiden henkilötietoihin?
Sivustollamme on ja tulee jatkossakin olemaan kumppanuuksia ja muita suhteita eri myyjien kanssa. Näillä palveluntarjoajilla voi olla pääsy tiettyihin henkilötietoihin, jotta he voivat tarkistaa valtuutettujen asiakkaiden kelpoisuuden palveluihin. Tietosuojakäytäntömme ei koske näiden tietojen keräämistä tai käyttöä. Henkilötietojen luovuttaminen lain noudattamiseksi. Luovutamme henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja noudattaaksemme tuomioistuimen määräystä, haastetta tai lainvalvontaviranomaisen luovutuspyyntöä. Luovutamme henkilökohtaisia tietoja myös silloin, kun se on kohtuudella tarpeen kävijöidemme ja valtuutettujen asiakkaidemme turvallisuuden suojelemiseksi.
Miten henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja säilytetään sivustolla?
Kaikki työntekijämme tuntevat turvallisuuspolitiikkamme ja -käytäntömme. Kävijöitämme ja valtuutettuja asiakkaitamme koskeviin henkilökohtaisesti tunnistettaviin tietoihin pääsee käsiksi vain rajoitettu määrä päteviä työntekijöitä, joille on annettu salasana, jolla he pääsevät käsiksi näihin tietoihin. Tarkistamme säännöllisesti turvajärjestelmiämme ja -menettelyjämme. Arkaluonteiset tiedot, kuten luottokorttinumerot tai kansalliset vakuutusnumerot, suojataan salausprotokollilla, joita käytetään Internetin kautta lähetettävien tietojen suojaamiseen. Vaikka ryhdymme kaupallisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme sivuston turvallisuuden, sähköisessä viestinnässä ja tietokannoissa voi esiintyä virheitä, haavoittuvuuksia ja tietoturvaloukkauksia, emmekä voi taata, että tällaisia tapahtumia ei tapahdu, emmekä ole vastuussa vierailijoille tai valtuutetuille asiakkaille tällaisista tapahtumista.
Miten kävijät voivat korjata henkilökohtaisesti tunnistettavissa tiedoissa olevat epätarkkuudet?
Vierailijat ja valtuutetut asiakkaat voivat ottaa meihin yhteyttä päivittääkseen henkilötietonsa tai korjatakseen epätarkkuudet lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen
Voiko kävijä poistaa tai poistaa käytöstä sivustolla kerätyt henkilötiedot?
Tarjoamme kävijöille ja valtuutetuille asiakkaille mahdollisuuden poistaa ja/tai poistaa henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja sivuston tietokannasta ottamalla yhteyttä . Varmuuskopioiden ja poistotiedostojen vuoksi kävijän tietuetta ei kuitenkaan välttämättä ole mahdollista poistaa säilyttämättä joitakin jäljellä olevia tietoja. Jos henkilö pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan käytöstä, ne poistetaan toiminnallisesti, emmekä me myy, siirrä tai muuten käytä kyseisen henkilön henkilötietoja.
Mitä tapahtuu, jos tietosuojakäytäntö muuttuu?
Ilmoitamme vierailijoillemme ja valtuutetuille asiakkaillemme tietosuojakäytäntömme muutoksista julkaisemalla ne verkkosivustolla. Jos kuitenkin muutamme tietosuojakäytäntöämme tavalla, joka voi johtaa sellaisten henkilötietojen luovuttamiseen, joita vierailija tai valtuutettu asiakas on aiemmin pyytänyt olemaan luovuttamatta, otamme yhteyttä vierailijaan tai valtuutettuun asiakkaaseen ja annamme hänelle mahdollisuuden estää tällaisen luovuttamisen.
Raportit:
Tarjoaa linkkejä muille verkkosivustoille. Huomaa, että klikkaamalla jotakin näistä linkeistä pääset toiselle verkkosivustolle. Kehotamme sinua lukemaan näiden linkitettyjen sivustojen tietosuojalausekkeet, sillä niiden tietosuojakäytännöt voivat poiketa meidän tietosuojakäytännöistämme.